Przyjacielu,
to strona, za pomocą której możesz się włączyć w dzieło duchowego wsparcia ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Możesz się zaangażować poprzez modlitwę, post albo inną, dowolną ofiarę w intencji bydgoskiego ordynariusza. Ważne jest aby każdego dnia, choć jedna osoba, wypraszała potrzebne łaski do posługi biskupiej.
Inicjatywę możesz podjąć przez cały rok - od ingresu, tj. 13.11.2021, aż do 12.11.2022
Wybierz dzień, wypełnij formularz i tak buduj kościół bydgoski.

Udostępnij
Data:

Podpis(Imie, Parafia/Wspólnota ):
Wpisz sume liczb 7 i 9